Как делать пест анализ

Как делать пест анализ

 · ПЕСТ-анализ также должен подтверждать, Как провести анализ ликвидности баланса. ПЕСТ анализ е анализ на политическата, икономическата, социокултурната, и технологичната. В него е дадено как се прави анализ. Там е описано как се изчисляват отделните показатели. Начало: loren.инструмент-нн.рф Этот видео-урок о том, как строить когортный отчета. swot анализ вътрешна среда Плюсове (s) Минуси (w) в ъ н ш н а с р е д а Възможности (o) s-o-Стратегии.

SWOT анализ е класически метод за стратегическо планиране и в същото време и абревиатура, зад която стоят следните думи:.

Силни страни

SWOT анализът е изключително полезен инструмент за разбиране на различни бизнес ситуации и вземане на решения. Той дава необходимата рамка за преглед на организационната стратегия и посока на развитие на една фирма, но така също и проект, бизнес предложение или всяка една друга идея. За този метод за анализ и планиране се счита, че е създаден от Албърт Хъмфри от Stanford Research Institute, който заедно с екип от колеги е провеждал изследвания с него през те и те години на 20 век, използвайки данни за компании от списъка Fortune Самите изследвания са се финансирали от компании от Fortune , тъй като те са имали нужда от инструмент, с който да разбират по-добре грешките и провалите на своето стратегическо планиране.

Всъщност, ако ти направи впечатление, SWOT анализът е метод не само за анализ, но и за планиране. Това уточнение е много важно! Един анализ, колкото и подробен и акуратен да е той, без последващата стъпка — планиране, е общо-взето безполезен. Какво от това, че сме отделили време да анализираме нещо за фирмата ни, ако всъщност не знаем или не можем да го подобрим или използваме в наша полза по някакъв начин?

В този смисъл, SWOT анализът често пъти бива последван от изготвяне на някакъв вид план — маркетингов план, план за продажбите или бизнес план.

Как использовать PEST-анализ при разработке стратегии

Под силни страни на една фирма в SWOT анализа могат да се отчетат неща като силни марки, патенти, ноу-хау, добра репутация сред потребителите, ексклузивен достъп до природни ресурси, благоприятен достъп до дистрибуционни канали и т. С две думи, силните страни са всичко, което може да формира конкурентно предимство.

Слабите страни на една фирма могат да включват слаба марка, липсата на патентна защита, лоша репутация сред потребителите, скъпи ресурси, липса на достъп до качествени природни ресурси, неблагоприятен достъп до дистрибуционни канали и др.

 • Можно ли менять билеты на самолет после выдачи на регистрации
 • В редица случаи една слаба страна може да е обратното на една силна страна. Полезните възможности могат да дойдат по линия на промени в технологията, пазарите, държавните регулации, социални промени, отмяна на търговски бариери, промяна в стила на живот и др. Когато се разглеждат възможностите е полезно да се анализират силните страни и да се установи дали те са предпоставка за откриване на нови възможности.

  PEST-анализ: что это и как провести

  Алтернативно, могат да се анализират слабите страни и да провери дали не могат да се откроят нови възможности чрез елиминирането на слабостите. Заплахите могат да дойдат по линия на промени в потребителските предпочитания, появата на продукти-заместители, нови държавни регулации, търговски бариери и др.

  Как сделать лаваш дма

  Изгледай едно видео, посветено на SWOT анализа. То е от Ерика Олсен — експерт по стратегическо планиране.

  Как делать пест анализ

  Виж го, а след това ще коментираме думите на водещата. След като напълниш кутийките на SWOT матрицата с информация чрез изброяване на различни точки във всеки един от 4-те квадранта, например, или чрез ключови думи или др.

  Друга възможност за измислянето на идеи е да се вгледаш в слабите страни на фирмата и как да ги неутрализираш, отчитайки силните страни.

 • Как сделать свет на козырьке
 • Трета възможност е да разгледаш възможностите пред фирмата и дали те сами по себе си не крият потенциал за елиминиране на някои заплахи. Самият Албърт Хъмфри препоръчва шест области, в които да се разработват цели и план за действие. Тези шест области категории очертават рамката, в която практически да се използва SWOT анализът:. Превръщането на SWOT анализа в действие чрез шестте категории дава необходимия бизнес контекст, тъй като тези шест категории са именно това, което една фирма прави.

  Така и в шестте категории могат да се използват точни измерители, а действията на хората или екипите, натоварени с отговорността да проведат анализа стават по-фокусирани, конкретни и управляеми.

  И така, SWOT анализът включва четири основни области елемента — силни страни, слаби страни, възможности и заплахи. Интересно е да се види какво се получава, когато тези елементи се комбинират по двойки.

  Можно ли ребенку 11 лет давать тет

  Във всяка двойка има по един елемент, присъщ на вътрешната среда силна или слаба страна , както и един елемент, присъщ на външната среда възможност или заплаха. Именно тук следва да са насочени приоритетите на фирмата. На база на силните си страни и на съществуващите възможности фирмата следва да планира действия, за да извлече максимален благоприятен резултат. Той ще е благоприятен, тъй като е много вероятно да доведе до възможно най-високата възвращаемост ROI.

  Също така, това е вероятно най-бързият и лесен вариант за действие.

  Как делать пест анализ

  Ако фирмата все още не мисли и работи за използване на силните си страни в комбинация с откритите благоприятни възможности, то тя следва да стори това бързо. Тук има интересни потенциални възможности за развитие, които могат да донесат добра възвращаемост. Ако фирмата вижда реалистични възможности да отстрани слабите си страни и да се възползва от подобрения, които могат да й донесат устойчиви ползи, тя следва да насочи усилията си в тази посока.

  В тази област фирмата има лесни възможности за защита и противодействие от заплахите, поради силните си страни, с които може да ги неутрализира. Инвестицията на време и ресурси в подобни начинания е като цяло надеждна и сигурна. Комбинацията от слаби страни и заплахи носи потенциално висок риск за фирмата.

  Расширенные варианты PEST анализа

  От рещаващо значение е правилната оценка на риска. Ако оценката на риска е ниска, фирмата може да игнорира заплахите и да не се разсейва, предприемайки каквито и да е действия. Ако оценката на риска е висока, фирмата следва да планира действия, за да неутрализира слабите си страни.

  Действията следва да са много ясни, конкретни и внимателно обмислени, тъй като опасността от провал и неприятности е сериозна.

  ПЕСТ анализ

  Преди време имах разговор с мой познат, който е собственик и управител на фирма. Какви цели?! Нямам планове и цели. Работя ден за ден! Не знам защо го прави. Не го намирам за нужно. Да, икономическата ситуация е сложна и трудна, но това не значи автоматично да се работи без цели, хаотично, ден за ден.

  Как делать пест анализ

  Всеки собственик или управител на бизнес — малък, среден или голям, следва да си направи труда да направи или да възложи да се направи на своите сътрудници SWOT анализ на един или друг аспект от своята дейност, след което да пристъпи към генериране на идеи и определяне на конкретни цели за работа.

  Тодор Христов е съосновател на Нова Визия. Управител е на "Сита Мениджмънт Консулт" и води бизнес обучения. Създател е на онлайн книжарница Умни Книги и на сайта за онлайн курсове Златни Правила. SWOT анализ е класически метод за стратегическо планиране и в същото време и абревиатура, зад която стоят следните думи: S Strengths — Силни страни W Weaknesses — Слаби страни O Opportunities — Възможности T Threats — Заплахи SWOT анализът е изключително полезен инструмент за разбиране на различни бизнес ситуации и вземане на решения.

  Научи управлението.

  PEST анализ: разбираем подробно

  Класация Разгледай най-добрите книги за управление и придобий нови знания и вдъхновение за твоя успех. Виж книгите.

 • Можно ли похудеть с помощью пищевой соды
 • Виж нашата Политика за бисквитките.